Privacybeleid en cookies

Privacy en beleid voor gebruikersinformatie

Get Tested International beheert verschillende wbsites onder verschillende domeinen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gettested.io – hierna gezamenlijk aangeduid als gettested.io. Onze Privacy & Privacy Policy is gemeenschappelijk voor al onze webwinkels.

Bij Get Tested beschermen we uw privacy en streven we altijd naar een hoog niveau van gegevensbescherming. Hier leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Ook beschrijven we uw rechten en hoe u deze kunt afdwingen. Het is belangrijk dat u kennis neemt van het privacybeleid en dit begrijpt, zodat u zich veilig voelt bij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie die direct of indirect kunnen worden toegeschreven aan een levende natuurlijke persoon. Zo kunnen bijvoorbeeld beelden en geluidsopnamen die op een computer worden verwerkt persoonsgegevens zijn, ook al worden er geen namen in genoemd. Gecodeerde gegevens en verschillende soorten elektronische identiteiten (bv. IP-nummers) zijn persoonsgegevens indien zij aan natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld. De verwerking van persoonsgegevens is alles wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Elke maatregel die met persoonsgegevens wordt genomen, is een verwerking, ongeacht of deze al dan niet automatisch wordt uitgevoerd. Voorbeelden van veel voorkomende verwerkingen zijn verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, verwerken, doorgeven en wissen.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen?

Get Tested International AB, bedrijfsidentificatienummer 559296-6773, Mörtnäs hagväg 3, kamer 11, 134 44 Gustavsberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf.

Door het beleid op onze website goed te keuren in verband met de aankoop of het verstrekken van informatie, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven.

Zo verwerken wij uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt bij uw bestelling, aanmelding voor tests en via zogenaamde door u goedgekeurde cookies verwerken wij. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, geslacht, leeftijd, e-mailadres, aankoop-, betaal- en bestelhistorie, betaalmethode, afleveradres, IP-adres en telefoonnummer.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

Ter bescherming van uw gegevens volgen wij alle toepasselijke richtlijnen en wetten. Om de persoonlijke gegevens die wij verwerken veilig te bewaren, hebben wij verschillende veiligheidsmaatregelen genomen: Wij hebben beveiligingsroutines en technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals SSL (Secure Socket Layer) certificeringstechnologie voor browsers. Daarnaast beschikken wij over geavanceerde firewalls en antivirussoftware om ongeoorloofde toegang tot onze servers en netwerken te beschermen en te voorkomen. De toegang tot de ruimten waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen, wordt streng beveiligd door onze dataserviceprovider in Duitsland.

Get Tested maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer), wat een veilig protocol is voor beveiligde gegevensoverdracht via het internet (of andere netwerken). U als klant moet controleren dat SSL niet is uitgeschakeld in de browser instellingen. Wij gebruiken eenrichtingsencryptie, alles voor uw veiligheid.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Nadat u heeft ingestemd om klant te worden (een aankoop heeft gedaan) bij Get Tested via een van onze websites, worden uw gegevens bewaard totdat u ons actief vraagt om u uit ons klantenregister te verwijderen. U kunt zich als klant op elk gewenst moment uitschrijven.
Let op: uw gegevens worden nooit langer bewaard dan is toegestaan volgens de huidige wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Wij volgen alle richtlijnen.

Kan ik de opgeslagen informatie wijzigen?

U heeft volgens de huidige wetgeving inzake persoonsgegevens het recht om eenmaal per kalenderjaar een uittreksel te ontvangen over welke persoonsgegevens wij hebben geregistreerd en hoe deze zijn gebruikt, ongeacht de wijze waarop deze gegevens zijn verzameld. Wanneer u deze informatie wenst te ontvangen, dient u daartoe een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Volgens de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens moet het verzoek door u ondertekend per post worden toegezonden aan het adres dat op een van onze websites staat vermeld. U stuurt het verzoek per aangetekende brief waarop duidelijk vermeld staat wie de afzender is en dat u een uittreksel wenst. Het mag dus niet per e-mail worden verzonden. Wij streven er steeds naar dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. Indien een van de door u aan ons verstrekte gegevens verandert, bijvoorbeeld indien u uw e-mailadres, naam of betalingsgegevens wijzigt – verzoeken wij u ons de juiste gegevens mee te delen door een e-mail te sturen aan onze klantendienst, hello@gettested.nl. U heeft het recht om te allen tijde te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd.

Het is belangrijk op te merken dat persoonlijke gegevens niet worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking. U heeft altijd het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, wij respecteren uw privacy.

Links

Er kunnen links op onze website staan die naar andere websites verwijzen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Ons beleid voor het beheer van persoonsgegevens – GDPR

Inleiding en doel

De bedoeling van ons beleid is om ervoor te zorgen dat Get Tested persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de nieuwste gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR). Het beleid heeft betrekking op alle verwerkingen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en omvat zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens.
Dit beleid is ingeworteld bij al onze medewerkers.

Toepassing en herziening

Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit beleid.
Het beleid moet ten minste eenmaal per jaar door de raad worden vastgesteld en zo nodig bijgewerkt.
De CEO is verantwoordelijk voor het sturen van het proces met betrekking tot de jaarlijkse aanpassing van het beleid als gevolg van nieuwe en gewijzigde regelgeving.
Dit beleid is van toepassing op de CEO van het bedrijf, werknemers en contractanten die betrokken zijn bij de activiteiten van Get Tested.

Organisatie en verantwoordelijkheid

De CEO heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit beleid en dat het wordt geïmplementeerd en nageleefd door het bedrijf. Door de CEO kan de verantwoordelijkheid en de uitvoering worden gedelegeerd aan een geschikte persoon binnen het bedrijf.
Alle werknemers zijn verantwoordelijk om te handelen in overeenstemming met dit beleid en wat het wil verzekeren.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de volgende beginselen:

  • Wettigheid
  • Beperking van het doel
  • Taakminimalisatie
  • Juistheid
  • Minimale opslag
  • Integriteit en vertrouwelijkheid

Voor betalingsdiensten is Stripe Inc eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens die verenigbaar zijn met hun bedrijf.

Onze gegevensverwerking moet doorlopend worden gedocumenteerd in het Verwerkingsregister.
Opvolging en evaluatie van onze omgang met persoonsgegevens moet ten minste jaarlijks plaatsvinden.
Alle incidenten met betrekking tot persoonsgegevens die wij verwerken, moeten onverwijld en zonder onnodige vertraging aan de CEO worden gemeld en uiterlijk binnen 72 uur aan de Gegevensinspectie worden gemeld en anderszins moeten de nodige maatregelen in verband met het incident worden genomen.
Onze eisen dat persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de GDPR moeten altijd worden gewaarborgd bij de aanschaf en ontwikkeling van IT-oplossingen, integraties met derden en diensten, en moeten deel uitmaken van de eisenspecificatie voor eventuele overeenkomsten.

Betalingen

Wij gebruiken Klarna als de provider van onze kassa. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen doorgeven wanneer de kassa wordt geladen, zodat Klarna uw aankoop kan beheren. Uw doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Cookies

Deze website (gettested.nl) maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. U kunt kiezen welke cookies er op uw computer worden opgeslagen. Daarbij gebruiken we zowel functionele als niet-functionele cookies.

Functionele cookies bestaan uit cookies die ervoor zorgen dat deze site werkt. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat uw goederen van de productpagina naar de winkelwagen kunnen volgen. Mocht u uw browser sluiten en uw aankoop op een later tijdstip willen hervatten, etc.

Deze cookies zijn altijd toegestaan, en moeten dat ook doen om de site voor u als bezoeker te laten werken.

Daarnaast gebruiken we ook niet-functionele cookies die u mag weigeren. Deze worden gebruikt om onze website te verbeteren en te ontwikkelen en voor analyses.

Laatst bijgewerkt: 20 april 2022